Zasedání VRPKO Hradištko pod Medníkem 7. 8. 2019

14.08.2019

Ve středu 7. 8. 2019 se konalo v areálu ČMSCH v Hradištku pod Medníkem zasedání VRPKO.

K jednání jsme zaslali e-mailem připomínky, cituji:

"...Reaguji na Vaši výzvu k zaslání postřehů k výpočtu relativních plemenných hodnot,
dále pak na výzvou pana Mareše k návrhu pana Axmana a zároveň Vám zasílám zápis ze členské schůze,
která mne spolu s panem Hlouškem, ustanovila jednateli za klub VR.

RPH
Porovnával jsem na vzorku jehňat ročníku 2018, která jsem odchoval (chovatel) a měl na hospodářství (majitel) výsledky zařazení do tříd.
Zjistil jsem, že systém RPH zařazuje zvířata, s hodnotami hraničními s nižší třídou, vždy do nižší třídy než systém CPH.
Myslím, že oba systémy by měly vykazovat při zařazování do tříd shodné výsledky. Obecně jsou v obou systémech výpočtu nadéle u plemene ovce vřesová upřednosňovány zvířata z chovů, které chovají vřesovky v netypických podmínkách,
s velkým podílem účelového příkrmu.Taková zvířata mají nepřirozený přírůstek u jehňat a matky prokazují vyšší porodnost. Protože celková populace vřesovek v KÚ čítá v Čechách stále okolo 450 jedinců a v takovýchto chovech je v soušasné době přibližně dvanáct procent celé populace, dochází při vyhodnocení výpočtu PH zvířat z takového chovu v rámci (C)(R)PH k významné kladné odchylce vůči standardu.
Obávám se že podporovat takovýto trend u extenzivního primitivního plemene je nepřípustné. Řešení vidím v tom, že bude zohledňován při sběru dat pro výpočet i způsob odchovu jehňat (pastevní–přirozený bude kladněji bonitován než odchov na příkrmech).
Obávám se, že pokud je genofond vřesovek v Čechách podroben tlaku na produkci zvířat genotypu R1 a ještě by byli prioritně zařazováni do chovů jedinci z nestanardních chovů, označováni za výborné systémem výpočtu CPH/RPH, plemeno se zhroutí a jeho chov ztratí na významu. Výsledkem bude jakási selská ovce bez zřetelných charakteristik plemene.
Zároveň bych si přál, aby se výpočty CPH/RPH staly pro chovatele stabilním nástrojem, na který se budou moci při výběru zvířat spolehnout, budou mu rozumět. To se stane pouze tehdy, pokud se podaří nastavit výpočty tak, aby odpovídaly charakteristikám jednotlivých plemen s ohledem na chovné cíle a stabilizuje se metodika provádění výpočtů. Jinak navrhuji návrat k osvědčenému stobodovému systému. Pokrok hlava–nehlava je na nic..."  
Filip Faun Vancl, VR klub

 

Zde je zápis z jednámí VRPKO s vypořádáním připomínek:

Sídlo klubu: Cvrčovice 64, 768 02 Zdounky

Kalendář

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Z fotogalerie...

Sídlo klubu: Dolní Kalná – Slemeno 45, 543 71 Hostinné
SCHOK © 2009, 2010
Created by inux & virtualworld